Reklamace a vrácení zboží

Reklamace zboží

Případná reklamace musí být uplatněna u prodávajícího, u kterého byla věc zakoupena, a to bez odkladu, ihned po zjištění závady, písemnou formou. Prodávající je povinen potvrdit přijetí této reklamace s údaji o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje (opravu, výměnu zboží či vrácení peněz).
Reklamaci je třeba zaslat emailem na eshop@lacompatibile.cz, do zprávy uvést číslo objednávky, stručný popis reklamace a přiložit fotografie reklamovaného zboží, případně další poklady.


Prodávající rozhodne o reklamaci nejpozději do 3 pracovních dnů. Tato lhůta se prodlužuje o dobu, která je potřebná pro odborné posouzení vady. V případě zamítnutí reklamace je prodávající povinen vydat spotřebiteli písemné odůvodnění. V žádném případě nám nezasílejte zboží na dobírku! Takto vrácené zboží nebude přijato a prodlužujete tím dobu vyřízení.

Vyřízení reklamace

Uznaná reklamace bude vyřízena v nejkratší možné době, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Vyřízením reklamace se rozumí oprava zboží, výměna za bezvadné zboží nebo vrácení peněz. Požadovaný způsob vyřízení reklamace musí být uveden v reklamačním listu. V případě, že zboží není možné opravit, má kupující právo na vrácení peněz nebo výměnu zboží za bezvadné. V případě vrácení peněž kupujícímu, bude provedeno převodem na bankovní účet kupujícího.

Změna objednávky

Před odesláním objednávky doporučujeme každému kupujícímu, aby pozorně zkontroloval zadané údaje a obsah objednávky. Odeslání objednávky je závazné a již její možné objednávku nijak upravit, změnit či stornovat. Chybně uvedené údaje mohou ovlivnit rychlost následné expedice objednávky.

Odstoupení od smlouvy

– Spotřebitel má právo podle § 53 odst. 7 Občanského zákoníku odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží bez udání důvodu, a to vždy písemně na emailovou adresu  eshop@lacompatibile.cz . Můžete využít Formulář pro odstoupení od smlouvy.

– Pokud se takto jako spotřebitel rozhodnete, nepoškozené zboží, bez známek opotřebování, pokud možno v původním obalu, včetně dokladu o jeho zakoupení, zašlete neprodleně zpět dodavateli na adresu: Horácké nám. 1742/12, 62100 Brno.   

-Prodávající vrátí zpět zákazníkovi peníze za zboží nejpozději do 1 měsíce od odstoupení od smlouvy, a to převodem zpět na bankovní účet kupujícího. 

-Prodávající má právo pozdržet vrácení peněz do doby, dokud neobdrží zpět své zboží od kupujícího.

-V žádném případě nám nezasílejte zboží na dobírku! Takto vrácené zboží nebude přijato a prodlužujete tím dobu vyřízení.

– Vrácení zboží hradí spotřebitel na vlastní náklady.